RBKA - Shubukan čr z.s.

RBKA - Shubukan ČR (oficiální název asociace) je zkratka pro Ryukyuden Bujutsu Karatedó Asociace - Shorin Ryu shubukan Uema Dójo ČR. Asociace je sdružení osob, které spojuje touha po osvojení jednoho z nejuniverzálnějších bojových umění KARATE-DÓ. Jsou to lidé, kteří cvičí proto, že se chtějí naučit ubránit proti násilí. Jejich cílem se stalo posílit svá těla a mysl tak, aby byli schopni obstát nejen v sebeobranných technikách, ale především na své životní cestě.

 

Skupiny RBKA nepatří mezi běžné skupiny a oddíly, a v některých aspektech se od nich liší:

  • Skupina se věnuje technikám karate pocházejících od starých mistrů v jejich původní podobě a významu. Všechna dójo asociace mají tedy stejný výukový program.

  • Při cvičení kata je kladen důraz na původní formu techniky a její zachování. Jakékoliv změny kata jsou nepřípustné.

  • Procvičování každé z technik je doprovázeno postupným odkrýváním jejího skutečného významu.

  • U studentů je kladen důraz na soulad mezi praktickým procvičováním a teoretickými znalostmi technik.

Zkratka RBKA ČR je soubor počátečních písmen japonského překladu názvu asociace.

 

Ryukyuden - okinawské (RyuKyu je původní název ostrova Okinawa)

Bujutsu - bojové umění

Karatedó - karate

Association - asociace

 

Shorin Ryu Shubukan Uema dójo je pak vyústěním spolupráce s Uema dójo na Okinawě, jímž je asociace členem.