Bloky

Většinou každá sebeobranná technika začíná blokovací technikou. Jakým způsobem je možné blokovat protivníkův útok závisí na znalostech studenta. V základě rozdělujeme dvě skupiny bloků:

  • Na dlouhou vzdálenost (zavřená ruka)
  • Na krátkou vzdálenost (otevřená ruka)

První skupina blokovacích technik je řada velice silných a tvrdých bloků závisejících na řádném zpevnění zápěstí a paže. Druhá skupina bloků je skupina bloků, která jsou pomocníky při zkracování vzdálenosti mezi obráncem a útočníkem. Například pokud se obránce rozhodne blokovat a útočit najednou ve stejném čase, je vhodnější použít blok z druhé skupiny - tzn. s otevřenou rukou. Samozřejmě vše závisí na dané situaci a rozhodnutí. Ale stejně jako například úder i blok si vyžaduje správné provedení a tato forma pak může být účinná. Mnohokrát jsem se setkal s technikou, která se zdála být správnou, ale její funkčnost nebyla žádná. I zde platí, že jen stálé procvičování a získávání znalostí o technice napomůže mít bloky takové, abyste neměli strach je použít.

 

Výhodou technik karate je to, že je člověk trénován ve speciálních technikách, které netrénovaný člověk nezná. Jestliže jsou tyto techniky špatně chápány a cvičeny, tak tato výhoda ztrácí na významu. Zvláště pak při blocích, je toto pravidlo velice důležité. Je zřejmé, že jestliže naše sebeobrana bude začínat špatným blokem, další techniky nám většinou již nepostačí. Pokud dovolíte, aby protivník dostal šanci bez problému udeřit, pak bude blok zcela jistě nefunkční. A to je význam definice o tom, zda je blok funkční či nikoliv.

 

Častokrát lidé považují karate za bojové umění. Byla by tedy veliká škoda, nedosáhnout ve studiu a procvičování technik dokonalosti a snažit se tak o dosažení cíle tohoto umění pohybu. I zde je nutné si uvědomit, jak důležitou úlohu při blokování mají prsní svaly

 

Pokud byste chtěli najít jednoduchou definici bloků v karate, zjistíte, že hlavním úkolem je protivníka vyblokovat tak, aby se jeho útok eliminoval. Snad se vám teď po přečtení této definice zdá velice jednoduchá, pro někoho snad i humorná. Každý student přeci ví, že blok je pro obranu. Mám však své důvody na toto upozorňovat.

 

Karate je systém sebeobrany, který využívá určité možnosti a výhody použití různých částí těla. Naučení a procvičení toho, si vyžaduje mnoho času a stálé opakování. Z tohoto důvodu je má definice třeba jednoduchá, ale pro výuku velice důležitá.  Myslím, že bude trvat ještě dlouho, než se najde  někdo, kdo bude ochoten k  tak velkému úsilí,aby  tohoto dosáhnul. Proto si myslím, že naučit se blokovací techniku není tak jednoduché,jak se mnozí domnívají.

 

K dobrému bloku patří pevný postoj, blok nesmí být nikdy cvičen pomaleji než útok protivníka. Po bloku následuje ještě rychlejší protiútok. A to je jen malý výčet toho, co dělá blok dobrou technikou. Lidé často navštěvují lekce karate aniž si uvědomují  co je systém sebeobrany zvaný karate. A ještě častěji nerozumí, jak dlouho trvá se naučit těmto technikám. Snažte se tedy každý blok mnohokrát opakovat dokud si nebudete jisti, že je účinný. Každým opakováním si uvědomte jeho sílu, pevnost a rychlost. Hledejte možnosti, jak daný blok použít a dospět tak k porozumění. Ptejte se svých instruktorů na každý detail, který vám není jasný. Vzhledem k tomu, že blok je po úderu nejčastější používanou technikou, vlastní cvičení by podle toho mělo vypadat.

 

Než se dosáhne potřebné kvality, je nutné projít obtížným procesem, který může u jednotlivců vyvolávat dlouhou dobu pocit bolesti. Tento pocit je pak projevován menším nasazením a spíše je snahou se blokovacím kontaktům vyhýbat. Ale prosím chápejte techniky bloků jako prostředek jedné z nejsilnějších zbraní, jakou budete v sebeobraně mít. Abyste mohli udeřit nebo kopnout, je zapotřebí nejdříve útočníkovu akci odblokovat. Jistě že existuje celá řada možných forem, jak toto uspíšit a kontrovat přímo protiútokem. Nicméně, kolikrát takto budete úspěšní ? Kolikrát budete mít šanci takto rychle zaútočit ? Soustřeďte se tedy nejdříve na základní pojetí sebeobrany a tím je vlastní obrana s počátečním blokem. Určitě dám za pravdu všem, kteří se budou ve svém studiu karate snažit o přímé kontrování. Proces výuky ale není možné urychlit tím, že se budou formy bloků procvičovat jen jako pohybový trénink. Musíte počítat s mnoha měsíci usilovného tréninku, aby se začala vaše blokovací technika formovat.