BUNBU - RYODÓ

Bunbu - ryodó je další důležitou součástí karate, která nás upozorňuje na rovnováhu mezi myslí a tělem. BUN znamená vaši mysl a BU je vaše tělo. RYODÓ znamená to, že váš duch a tělo pracují spolu ve vzájemném souladu. Ačkoliv je velice obtížné tohoto dosáhnout, je to významný krok, protože sebekontrola je cílový výsledek.

 

Jako příklad je možné upozornit na to, když student při cvičení rozděluje techniky na cvičení bez partnera nebo s partnerem. Bez partnera je jeho trénink veden třeba jen v návaznosti na jeho paměť nebo jen napodobení formy (např. cvičení kata). Pokud ale má stejnou formu cvičit s partnerem je jeho výsledek úplně jiný. Co je důvodem tohoto rozdílu? Proč lidé cvičí karate techniky s těmito rozdíly? Každá forma by měla být brána v souladu s konceptem BUNBU – RYODÓ, abychom mohli dosáhnout sebekontroly našeho těla a mysli.

Bylo by dobré, aby jste nekouřili a nepili, protože to může zpomalit váš rozvoj Bunbu – ryodó. Také zachování pravidelného režimu je také prospěšný pro rozvoj této rovnováhy.

 

BUDÓ

Budo je slovo, které můžeme často slyšet v bojovém umění a je mnohokrát zaměňováno se slovem Bushido. Budo a Bushido jsou ale dvě rozdílné věci s rozdílnými koncepty. Neměly by proto být zaměňovány. Bushido, o kterém se již psalo, je samurajský způsob života a má své velice striktní kody a etiku, která vládne jejich morálkou. Budo neobsahuje kod etiky a je překládáno joko způsob, jak zastavit boj.

 

Často je Budo překládáno jako způsob boje, protože Bu znamená bojování a Do je překládáno jako způsob. Toto je správné, ale více přesněji by se Budo mělo překládat jako způsob, jak přestat bojovat. Toto se zjistí, když se významově zaměří na pravou formu slova.

 

Japonský jazyk používá tři základní písma. Hiragana a Katakana byly vyvinuty v Japonsku a třetí písmo se nazývá Kanji, které pochází z Číny. Kanji je něco jiného než jsou ostatní dvě písma, protože naznačovalo jak výslovnost tak význam a je vyslovováno rozdílně. Například znaky pro karate v Japonštině jsou vyslovovány karate, zatímco znaky pro karate v čínštině jsou vyslovovány jako Konsu.

 

Kanji pro Bu se skládá ze dvou oddělených znaků, z nichž první znamená bojování a druhý znamená zastavit. Zkombinují-li se tyto znaky v Kanji, vychází význam – přestaň bojovat. A když se Kanji pro Do přidá ke Kanji pro Bu, vytvoří se slovo Budo, což znamená způsob jak přestat bojovat. Samozřejmě, že tento význam zahrnuje boj pro sebeobranu.

 

V dřívějších dobách Budo bylo známo jako Bujutsu, nebo jednoduše Bu. Bylo to před tím, než se stalo Budo akceptovaným pojmem. Dnes se často lze setkat s tím, že Budo se používá jako název pro všechna bojová umění. Toto je ale nesprávné. Každé bojové umění má své vlastní Budo a proto má také své vlastní techniky. Každé bojové umění by mělo zdůrazňovat, jak se vyhnout konfrontacím, to znamená jak se umět bránit.