Členství

ČLENSTVÍ

 

Členství RBKA ČR se rozlišuje na řádné a čestné.

  • Řádným členem Ryukyuden bujutsu karatedó asociace ČR se může stát kterákoliv osoba, která se hodlá účastnit činnosti asociace, a která bude dodržovat její stanovy. Členství u osoby mladších 15 let je členství možné pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce. O přijetí za člena RBKA ČR rozhoduje asociace.

  • Čestným členem asociace se může stát kterákoliv osoba s mimořádnými zásluhami o rozvoj a poslání RBKA ČR. Čestné členství vzniká se souhlasem valné hromady a navřené osoby.

Poplatky v RBKA ČR

1. Členský příspěvek

Každý člen při přijetí do asociace zaplatí tzv. členský příspěvek v částce 300,- Kč za celý kalendářní rok.

Z těchto členských příspěvků je hrazeno celé zabezpečení chodu asociace. Žádný člen vedení RBKA ČR nemá nárok na žádné finanční odměny, včetně prezidenta organizace.V tomto členství je zajištěno

  • 50% hrazení všech akcí, pořádaných asociací.

  • Slevy sourozencům až 40% z ceny za výuku.

2. Poplatky za výuku

Poplatky za výuku nejsou závislé na členském příspěvku a jsou vždy výsledkem rozhodnutí dané sekce. Základem je dvouměsíční perioda, takže student platí vždy jen dvouměsíční výukový cyklus.

 

3. Výukové semináře RBKA ČR

Každý seminář je hrazen jednotlivcem částkou 300,- Kč (člen asociace) nebo 450,- Kč (nečlen asociace).

Výukové semináře zajišťuje Shorin ryu Shubukan Uema karatedó dójo, servisní organizace pro výuku. Všechny poplatky jsou přizpůsobeny tak, aby se výukového servisu mohli účastnit všechny vrstvy obyvatel. Přístupnost výukového programu je vlastně 100% a je vždy jen na každém jednotlivci, jak tyto možnosti využívá.