Filozofie

Na úvod bych chtěl jen poznamenat, že karate-dó má jen velmi málo společného s jakýmkoliv náboženstvím. Ne víc než pouze to, že někteří lidé, kteří karate cvičí, jsou nějakého vyznání, protože karate-dó je otevřené a dává příležitost všem lidem, tedy i věřícím. Striktně vzato je karate věda, jejímž předmětem je efektivita boje beze zbraně popř. s chladnou zbraní (bo, sai, tonfa,...). Karate není jen fyzický trénink, ale také psychický, který je neméně důležitý jako první. Oba tréninky se vzájemně doplňují a podporují. Pod psychickým tréninkem si však nepředstavujte meditace či hodiny rozjímání, jedná se především o vlastní sebekontrolu 24 hodin denně 365 dní v roce. Protože naším nepřítelem jsme my sami.

Všechna tato témata jsou součástí již vydané knihy o karate-dó.