Kata Tomari-te a Uechi-ryu

Tomari-te

Je velkou škodou, že styl Tomari-te byl již od jeho počátku ostatními podceňován, neboť jeho forma je pro sebeobranu velice vhodná. Načasování, které je v těchto technikách používáno, patří mezi její nejnebezpečnější dominanty. Velký důraz je také kladen na trénink rovnováhy, což dokazují všechny dochované formy.

 

Porovnáme-li techniky Tomari a Shuri, jsou Tomari techniky výhodnější pro lidi, kteří neoplývají velkou hmotností a výškou. Příkladem takového člověka byl Chotoku KYAN, jedna z nejznámějších postav Tomari-te. I když byl velice malý, byl uznáván mezi znalci karate za jednoho z nejlepších představitelů tohoto stylu.

 

Dnes známe pouze tři originální kata a to WANSU, WANKAN a ROHAI.

 

Shoshin NAGAMINE, expert v historii Tomari, zjistil, že výraz Wansu je podobné čínskému Wanchu, které je poslední jméno jedné historické osoby. Wanchu zřejmě přišel do Tomari okolo roku 1683.

 

Dnes se také používá několik forem Rohai, ale pouze jedna je skutečně ortodoxní. Je to nešťastný extrém, že se Tomari kata ztratily nebo zapomněly. Možná se tak stalo i díky tomu, že techniky Tomary-te jsou velmi podobné technikám stylu Shuri-te. Zařazením uvedených kata mezi techniky Shuri se však vytratilo i původní provedení technik charakteristické pro Tomari-te.

 

Jak jsem již předeslal, hlavní technikou pro Tomari styl je načasování, ale i chycení nebo rychlé "popadnutí " bylo jednou z velice účinných technik v jejich tréninku. Trénink rovnováhy a načasování je stejně důležitý jako ostatní aspekty karate-dó. V praxi se tyto techniky snaží využít do posledního okamžiku pohyby soupeře a náhlým rychlým pohybem nebo blokem vychýlit soupeře z jeho dráhy. Tento zdánlivě složitý proces tréninku pak napomáhá více chápat význam stylu Tomari-te. I když se dochovalo skutečně jen minimum Tomari technik, jsou tyto formy velice dobrým tréninkem pro sebeobranu. I přes tento nedostatek patří Tomari techniky mezi hlavní pilíře okinawského karate-dó.

Mnoho studentů Tomari-te procvičovalo také styl Naha-te, aby k vysoké rychlosti techniky přidali i sílu.

Uechi-ryu

Kanbun UECHI strávil v Číně 13 let studiem bojového umění a ze svého studia si domů na Okinawu odvezl tři kata - SANCHIN, SANSERYU a SESAN. Jeho syn Kanei UECHI, pak vytvořil další tři kata - KANCHIN, KANSHIWA a SERYU. O dvě kata obohalili styl Uechi-ryu i jeho studenti Saburo UEHARA a Seiki UEHARA. Jedná se o tyto kata - KANSHU a SECHIN.

Základní formou Uechi-ryu zůstala kata SANCHIN, která zdůrazňuje stavbu těla pomocí dýchacích cvičení. Tato Sanchin je odlišná od Sanchin procvičované v Naha. Při Sanchin z Naha kompletně vydechujeme, zatímco v Uechiho Sanchin z si ponecháváme malé množství vzduchu na konec výdechu. Bezpochyby jsou všechny Uechiho kata velice krásné.