Kihon-kumite

Pro dobré zvládnutí technik karate a posléze její použití v sebeobraně je cvičení kihon kumite velice důležitým bodem. Adept si tím otestuje, v jakém stavu výuky je jeho konkrétní technika a tím si odpoví, na jaké úrovni se nachází. Kihon kumite nám dává dostatek prostoru k tomu, jak se naučit využit výhod technik karate. Především se student naučí správné vzdálenosti nejen pro obranu, ale i pro protiútok. Naučí se tuto vzdálenost používat pro údery i pro kopy. A v neposlední řadě si zkontroluje, jaká je jeho rychlost a síla v technikách. Držení pevné páteře, stability těla, snaha o přesné kontakty to jsou další aspekty, které hovoří pro důležitost kihon kumite.

 

Student má velice málo příležitostí, jak si může zhodnotit , jak účinná je jeho technika. Častokrát se setkávám při výuce s nepochopením a malou snahou o výsledek tohoto testu. Ale musíte si uvědomit, že karate je sebeobranný systém. Každé jeho použití v nesprávnou dobu je častokrát doprovázeno mnoha zraněními a zbytečnými komplikacemi. Lidé si pak léčí svoje ego použitím technik karate a tito lidé pak zcela určitě nepochopili význam karate. Proto je kihon kumite skutečně zásadní podmínkou pro zvládnutí karate technik.

 

Několikrát se mě studenti ptali, co je tak podstatné na cvičení kata a kihon kumite. Odpověď na tuto otázku je třeba hledat ve vlastním tréninku. Je jisté, že udeřit či kopnout nebo se bránit dokáže i nezkušený laik. Ovšem rozdíl je v tom, že zkušený adept karate je schopen využít speciálních drah těchto technik, dokáže tyto dráhy dát do správných úderových ploch a postojů. Samozřejmě se naučí speciálním technikám karate, které jsou pro laika neznámé. A to je výhodou všech bojových umění. A to je význam také kihon kumite. Připravit studenta k tomu, aby dodržel všech zásad a pravidel a tím tak byl připraven na další složitější cvičení karate technik. Ještě nikdo do dnešní doby nenašel jiný návod k tomu, jak se naučit karate techniky.

 

Vše co je možné v karate použít a naučit se, již bylo "vynalezeno". Ostatní již záleží na studentech samých. Jak se se všemi aspekty karate dokáží zharmonizovat. Karate určitě není sportovní disciplínou, kde lidé využívají nové a nové možnosti. Věřte, že bez vlastní píle a úsilí stejně nedokážete žádných výsledků. A bude jedno jestli cvičíte karate jako sport nebo pro sebeobranu.


Snažte se co nejvíce cvičit kihon - waza (základní techniky ) nebo kihon kumite. Časem zjistíte, že jen tato část karate vás může připravit pro další rozvoj vašich znalostí.

 

Opravdoví znalci sebeobrany nejsou iniciátory násilí. Zákon a výcvik karate vyžadují, aby měl útočník výhodu udeřit první. Filozofie kata je ostatně opřena právě na těchto pravidlech. V podstatě musíme mít nejdříve důvod v oprávněnost našeho jednání. Pozor však na moment překvapení útočníkem, neboť pak nesejde na tom co se adept naučil, souboj prohrává. Nadbytečná jistota ve své schopnosti není správným krokem a vždy si musíte být jisti, že soupeř může překvapit, kdy to nejméně očekáváte. Mezi odborníky bojových umění je známo několik velice důležitých pravidel výuky, podle kterých se řídí celá struktůra studia karate.

Některé z těchto pravidel nabádají aby:

 

Hned od začátku se snažte dělat věci dobře a správně. Jakákoliv počáteční chyba v učení ze základů, znamená chybný start. Nejen, že pak máte před sebou celou výuku, ale i odstraňování chyb. Věnujte zvláštní pozornost krytí středové osy těla, držení rukou a přesunům nohou. Jakmile jsou tyto formy v dobré formě, nebudete muset již na ně myslet.

 

Stále kontrolujte aby jste věděli, zda děláte to či ono stále dobře. Pro korekce je dobré využít i zrcadla. Nespokojujte se s tím, že děláte své techniky správně na 60 –70%. Cokoliv se naučíte, musí být na hranici možností. Vždy rozhoduje kvalita, ne kvantita.

 

Nedělejte zbytečné pohyby. Jestliže ruce a nohy neposlouchají, stanou se tyto pohyby zvykem a již nebude možnost je opravit.

 

Svůj trénink provádějte vždy ve stejném pořadí a stejně. Nejdříve se začněte uvolňovat a zahřívat, pak se zabývejte základy rukou a nohou a potom přejděte na komplexnější situace jako jsou kata,  či studium bunkai. Snažte se toto pořadí dodržovat, není vždy praktické, ale značně urychluje rozvoj dovedností a výkon tak bude uvolněnější.

 

Nejdříe se techniky učte provádět pomalu, ne rychle. Studenti často touží po speciálních metodách rychlosti, nicméně si pamatujte, že rychlost přijde sama s praxí.

 

Snažte se porozumět tomu, co provádíte a co může být touto snahou dosaženo.Kolik je potřeba rychlosti a síly k tomu, aby se zneschopnila plocha, na kterou je veden útok. Sledujte zkušené adepty, aby jste viděli jak co má být provedeno.

 

Stále cvičte, manuální zručnost  získáte jen letitou praxí a věřte, že se brzy stane automatickým pohybem. Není vždy nutné provádět všechny pohyby. Například velký počet procvičených kata vede jen k pohybovému tréninku a nikdy se tak vlastní technika nebude zdokonalovat.

 

Učte se stále. Pro učení samotné je mít nezbytně velké množství praxe. Ale proto, aby se techniky staly druhou přirozeností, musíte je cvičit ještě více. Pak budete schopni provést jakoukoliv techniku v jakémkoliv množství situací.

 

Relaxujte, těžkopádnost vede k neohrabanosti a k chybám.

 

SHINGI

Někdy se můžete setkat s osobou, která má dobrou technikou, ale stále prohrává. Co je důvodem tohoto stavu? Proč se to stává?

 

V podstatě se musíte naučit dva druhy technik. Fyzická technika nestačí. Hodně času musíte také věnovat vývoji vaší duševní techniky a také vašeho duševního stavu. Tento proces mentálního vývoje a přemýšlení nad tím, co děláte, se nazývá Shingi. Mentální vědomí daného člověka by mělo být schopno rozpoznat jakékoliv signály, které jsou vyslány protivníkovým tělem. Proces učení jak myslet na svou techniku a zároveň zůstat na stejné emocionální úrovni, je zahrnut ve významu Shingi.

 

V karate jsou dva důležité koncepty – fyzika a metafyzika. Fyzika se zabývá fyzickými technikami, metafyzika se zabývá mentální přípravou. Mnoho lidí se domnívá, že hlavní přínos karate je ve fyzickém růstu studenta. Není tomu tak, protože důležitější je přínos v metafyzickém růstu. V Japonsku se tomu říká KU nebo MU. Tato marnost nebo nicota není a nesmí být přirovnávána třeba k materialismu. Měli bychom dosáhnout pozitivního, hmatatelného přínosu z této nicoty a marnosti. A toto se nazývá Shingi. Trénink karate přináší každému ze studentů něco jiného a proto jejich Shingi může být rozdílné, nebo také i stejné.

 

Dá se říci, že i toto je v karate postupem času přirozený jev každého studenta. Pocity, které člověk používá v životě, jsou v tréninku karate ještě více prohlubovány a tím se jejich hranice mohou dál posouvat. Zlepšenou pozorností například získáte větší kontrolu nad pohyby soupeře a nebudete nuceni se soustřeďovat jen na konkrétní oblast. Toto je pak základ většího prohlubování poznatků Shingi v praxi. Uvědomováním si celého procesu emocí a použití těchto pocitů v harmonii s fyzickými předpoklady, dělá ze studenta později znalce bojových umění. Právě myšlenka dodá technice dokonalost a přesnost, stejně jako v životě myšlenka utváří stabilitu každého dne ve vašem žití.

 

ZANSHI

V karate, když dokončíte jakýkoliv fyzický pohyb, jako například dokončení kata, je zcela normální se vrátit do původní pozice pomalu. Tento pomalý návrat je právě znám pod pojmem Zanshi. Důvod pro návrat do původní pozice je prostý a zcela logický. Dává studentovi možnost přemýšlet o posledním pohybu.

 

Například tím bezpečně budete kontrolovat stav útočníka, stav celé situace a v případě dalšího pokračování útoku budete připraveni reagovat. Mnohdy je právě toto chybou při sebeobraně, že se spoléhá na „bezmocnost“ oponenta a přestanou kontrolovat další pohyby. Ostatně naprostá pozornost je jedním z důležitých kritérií pro úspěch v tréninku karate. Musíte být pozorní při procvičování technik, při realizaci svých taktických záměrů a jistě potřebujete být pozorní minimálně 90% času z každého dne. Zanshi je proto nutné nejen pro život s karate, ale i do života bez karate.

 

ZPŮSOB A DŮVOD

Způsob a důvod jsou indicie, které z velké části ovlivňují celý trénink karate. Jaká rovnováha bude mezi těmito alternativami, takový bude i náš systém sebeobrany.

 

Není to nové pojmenování tréninku, jen zobecnění a zjednodušení definice praktického tréninku v karate. V celém obsahu je kladen důraz na jednotlivé a specifické části jako strach, uvědomování, agresivita či strategie boje. Vše co tedy bylo napsáno do jednotlivých témat se zde spojuje v jeden celek. Způsob a důvod nám dává odpověď na rozsah technik, procvičovaných jedincem.

 

Způsobem je míněna forma jakou se techniku naučit. I když se to zdá triviální, zásadním vodítkem musí být dokonalost onoho pohybu. Každá technika totiž disponuje zvláštním pohybem, který vytváří onu výhodu karate. Sebemenší odchylka způsobí, že bude nutné vydat mnohem více úsilí. Technika tudíž ztrácí ihned danou výhodu. A provést pohyb dle formy je způsob jak technice rozumět a zvládnout ji použít. Tento způsob také dovoluje techniku zdokonalovat a trénovat silové či rychlostní parametry. Mnohé opakování tělo zpevní a ruce a nohy zrychlí, neboť bude dodržen způsob zdokonalování pohybu.

 

Způsobem se také rozumí sladit rozsah technik v kata s použitím v sebeobraně. Několikrát jsem opakoval, že technika v kata by měla být stejná jako v kumite. To, jak o technice přemýšlíme, takový způsob procvičování je možno použít.

 

DŮVOD

Důvod je praktická zkušenost každého karateka. Co to znamená? Je to strategické odůvodnění, proč techniku použít naučeným způsobem. Důvod je dobrým pomocníkem při vývoji „duše bojovníka“. Provést perfektně techniku ještě neznamená, že bude srovnatelná v boji. A proto si musí každý adept uvědomit důvod, proč techniku provádět. Stále ji analyzovat a zdůvodnit si její možný rozsah.

 

Otázkou také je: Co je složitější, trénink technik, nebo jejich použití, tj. bránit se? Samozřejmě, odpověď je trénink. A to z několika hledisek. Jedním z hlavních je to, že trénink samotný je podstatně delší než vlastní sebeobrana. Proto bychom se měli snažit vydat na každém tréninku maximum, abychom na případný atak byli připraveni. Proto i odpověď na to proč lidé cvičí karate, je důvod proč karate cvičit více nebo méně.

 

Bunkai je tedy důvod proč cvičit techniky karate podle formy, kterou každý styl disponuje. Skutečně není rozdíl mezi styly různých sebeobranných systémů. Je pouze rozdíl mezi způsobem a důvodem každého studenta. Všechny systémy jsou svou dokonalostí neporovnatelné. Student si vybere a onu dokonalost postupně zjišťuje. Polemiky o tom jaký styl je lepší či horší vedou jen lidé, kteří nechtějí být objektivní.

 

Někdo cvičí jen pro dokonalost vnitřní, někdo zase jen pro fyzický trénink a další jen pro hrubou techniku. To ale stále není důvod ostatní styly zatracovat. Pokud každý styl zároveň bude vychovávat studenty k loajalitě, respektu a úctě, pak je to zcela jistě dobrý sebeobranný systém. Jen je nutné dodržet pravidla forem technik, protože jakákoliv odchylka vede k tomu, že forma nebude provedena správně. Tudíž dokonalost, způsob        a předně důvod nebude nikdy objasněn.

 

Tyto skripta o bunkai v žádném případě nejsou návodem jak bunkai cvičit. Je to jedna z mnoha forem jak se tímto tématem zabývat a konkretizovat techniku v praxi. I proto jsou všechny kombinace prováděny v základních postojích a technikách, aby nijak neovlivnily styl v oyo technikách každého jedince. Samozřejmě použití těchto kombinací v oyo kumite by mělo být postavené zcela na zkušenostech každého studenta. I z tohoto důvodu nejsou kombinace nijak rozváděny do detailů či skrytých významů. Nechť student sám zkoumá a hledá odpověď na danou situaci. Realizace své individuality v karate je závislá právě na vlastním hledání možností technik v praxi. Tudíž na jednu základní kombinaci v bunkai může být použito několik rozdílných významů v oyo technikách. A toto dělá z karate onu cestu hledání a realizace.