Kopy (kERI)

Technika kopů je forma, která je velice speciální záležitostí při výuce karate. Mnoho lidí se domnívá, že právě kopy jsou tzv. zvláštní technikou karatedó. Ale prosím, snažte se skutečně pochopit podstatu kopů. Například, tělo stárne a opotřebovává se a tím  také slábnou naše kopy. Snažte se tuto část výuky karate chápat, jako velice dobrého partnera ostatním technikám.

 

Hlavní technikou karate zůstávají ruce, což dokazují všechny kata. Ale pokud se techniky rukou doplní o techniky kopů, stává se z obránce velice nepříjemná překážka pro protivníka. Své kopy soustřeďte hlavně na střední a spodní pásmo.Váš speciální trénink na uvolnění nohou by taktéž neměl být brán na lehkou váhu. Bez dobrého uvolnění bude váš kop jen pouhou snahou o sebeobranou techniku. Snažte se, abyste měli své kopy stejně rychlé jako ruce, jen tak i tyto techniky budou účinné. Špatně cvičený kop se stává pro vás velkým nebezpečím. Handicap který je, když stojíte na jedné noze,musíte vyrovnat právě rychlostí a silou, kterou do kopu vyvinete. Samozřejmostí je správně zformovaná úderová plocha.

 

I při výuce těchto technik jsem se setkal mnohokrát s nepochopením, jak chápat význam kopů. Co je důvodem? Proč studenti vydávají tak malý entuziasmus? Je mnoho otázek, které by měli být zodpovězeny během výuky karate. Snad tato kniha přispěje určitou měrou ke snaze o stále lepší provedení technik. A tím možná na některé otázky dá odpověď. Pokud ano, pak naplní i mé očekávání.

 

Hlavní podstatou kopů je zasadit překvapující zásah protivníkovi a to na místo, které vyvolá značnou bolest. Hlavní prioritou kopů v sebeobraně je střední a dolní pásmo. Jistě že vytrvalým tréninkem je možné připravit svůj kop i na možnost využití na horní pásmo. Časté cílové  místo pro kop jsou genitálie, kolena, břicho, nebo žeberní oblast. Praktikování horního pásma pak zasahuje protivníkovu hlavu a podle cílové oblasti je vybírán i  typ kopů. I kopy procvičujte tak, aby to byla akce nacvičená drilem. Měsíce a roky tréninku se pak stanou přirozeností se bránit v souladu na tento návyk v paměti. Je to návyk, který se postará o automatické blokování a kontrolu s přímým kopem na genitálie a podobně. Ostatně toto naprogramování do paměti je nezbytný krok pro to, aby jste se stali znalci tohoto sebeobranného systému.

 

Každá koordinace svalů v karate je mimořádně komplexní akcí, která se dá a musí naučit. Dejte proto šanci své nervové soustavě, její kapacita učit se nezná hranic. U výuky kopů je tato koordinace více než viditelná. Jsou to pohyby, které laik nemá šanci provést a příkladem toho jsou obloukové kopy. Musíte v sobě vybudovat schopnost reagovat bez myšlení. Ten den, kdy začnete vnímat tento pocit, začnete spoléhat na instinkt a vaše šance na úspěch se začnou vylepšovat. Kopy jsou skutečně zvláštní alternativou sebeobrany, která vám zaručí velké využití výhody zasadit tvrdý kop z jakékoliv pozice. Kopy lze provést směrem vpřed, do strany, po oblouku , ale i vzad.


Na závěr bych chtěl říci, že samozřejmě všechny formy kopů lze provádět na všechny tři pásma těla. Snažte se rychle naučit a zafixovat vzdálenost, ze které techniky kopů můžete provést.