NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ

Shorin ryu Shubukan Uema karatedó dójo si Vás dovoluje pozvat na nábor nových členů do všech výukových center.

Pro více informací prosím navštivte sekci školy Shubukan, kde se dozvíte vše podstatné.

 

Každý člen samozřejmě může využívat v libovolném rozsahu všechny výukové hodiny v našich dójo a to bez omezení.

 

 

PROČ TRÉNOVAT KARATE

Získejte více fyzické aktivity
V době, kdy se děti i dospělí stávají méně aktivní a obezita roste, je každá fyzická příležitost dobrá.
•Karate je naprosto ideální možnost, a to díky kombinaci tělesného tréninku, kardia a celkového protahování.
•Pokud jste někdy sledovali karate a plánujete zápis do některého z našich výukových míst, uvidíte mnohem víc, než jen bouchání a kopání.

Disciplína je důležitá
Bojová umění jsou založena na sebekázni, což je stále cennější hodnota pro dnešní společnost žijící ve světě, kde je hledáno okamžité uspokojení.
•V životě nemůžete vždy dostat to, co chcete, a sebekontrola je nezbytnou součástí učení, takže můžete reagovat na zklamání a překonávat překážky a protivenství.
•Karate vyvolává jedinečný smysl pro disciplínu, který přichází zevnitř, a týká se všech aspektů života.

Respekt
Kdy jste naposledy slyšeli frázi „Respektujte ostatní“? Pravděpodobně, když jste sami byli dětmi. Proč? Protože umírá tradice.
•Karate je založeno na principu úcty k ostatním lidem.
•Děti, které trénují karate, se učí nejen krásné pohyby, ale také se učí respektovat autoritu.

Nenásilné řešení konfliktů
Přestože se karate může jevit jako intenzivně fyzický čin, není vůbec agresivní.
•Bojová umění skutečně poskytují nenásilné obranné techniky a také schopnost řešit konflikty nenásilným způsobem.
•Karate ve své podstatě mluví o míru, nikoli o válce. To se projevuje krásou a plynulostí jeho pohybů.

Hluboké znalosti
Dovednosti, které studenti získávají prostřednictvím karate, nejsou omezeny jen na dojo. Ve skutečnosti studenti karate přenášejí získané zkušenosti do civilního života.
•Od učebny po dětská hřiště se studenti učí naslouchat, řešit konflikty, vycházet s ostatními a stanovovat si svoje cíle.
•Naučí se také zvládat své frustrace, když nemohou dosáhnout cíle, a najdou motivaci k opakování úsilí.
•Tyto dovednosti není snadné se naučit, ale bojová umění učí každého ze studentů mnoho dalších znalostí.

Každý student karate vám řekne, že cílem není jen získat černý pás. Toto starověké umění dává dnešním lidem zejména životní lekce, které si budou udržovat po dlouhou dobu.

 

)

Shubukan, ten stál vždy na straně svých lidí.Tvrdejch, poctivejch a pracovitejch Shubukanů, kteří stále trénujou správně a vždycky držej spolu.A je tomu tak už 33 let, kdy poprvé provedli první úder. Aby mohli tvrdě makat a bránit se. A jak jim to panečku hezky jde.
Shubukan dójo, tvrdý místo, který formovala historie. I v těch nejtěžších dobách se tu najdou lidi, který najdou tu odvahu a postaví se proti nepříteli, aby bránili svoje nejbližší. Odhodlaj se a konaj. A bez ohledu na nebezpečí, se společně postaví za dobrou věc.
Shubukan dójo, místo pracovitých a rovných lidí.Co spolu drží i při všudypřítomný šedi.Kamarádů, co vždycky drží slovo. Dělaj věci, protože jsou správně a ne že z nich jen něco mají. A stojí si pevně za svým.
A tohle všechno je Shubukan, kterej někdy bolí, ale stojí za to.
SHUBUKAN, VŽDYCKY DRŽÍ SPOLU.
Chceš se přidat? Vejdi do dveří a zamakej jako správný Shubukan.
www.rbka.cz

Další fotografie: