Původ karate-dó

Odkud pochází karate? Začalo karate na Ryu – Kyu ostrově? Bylo karate přivezeno z Číny? To je pár otázek, na které se ptají studenti bojových umění sami sebe, když studují historii. Doufám, že budu moci vnést trochu světla na některé těžko zodpověditelné otázky.

 

V podstatě jsou tu dva hlavní názory na původ karate. Jedna skupina věří, že karate přišlo z Číny, zatímco druhá skupina věří, že karate je zvláštní bojové umění, které bylo ovlivněno mnoha čínskými bojovými uměními v důsledku toho, že kontakt mezi Čínou a Okinawou vzrůstal. Dovolte mi nyní uvést nějaká fakta a závěry, která tuto teorii potvrzují.

A. Okinawské zvláštní bojové umění

 • Lidský instinkt v přírodě přežít vyvolává potřebu vytvořit rafinované bojové techniky sebeobrany. To potvrzují i jiná bojová umění pocházející z Řecka, Indie a Indonésie.
 • Existuje zde dlouhá historie rodinného bojového umění rodiny MOTOBU, toto bojové umění se přenášelo pouze na prvního syna každé generace. Toto jedinečné bojové umění se stalo veřejným, když Choju Motobu začal cvičit Seikichi Ueharu, který později vytvořil MOTOBU - RYU.
 • Není známo, že by karate existovalo také na jiných Ryu - Kyu ostrovech. To naznačuje, že Okinawa mohla mít původní bojové umění od doby, kdy Čína obchodovala s ostatními Ryu - Kyu ostrovy. Kdyby okinawské bojové umění přišlo z Číny, potom by také ostatní ostrovy měly stejné bojové umění. (Ačkoliv není známo, že by karate existovalo na jiných ostrovech, tak je ale známo, že sebeobrana se zbraněmi zde existovala).

B. Čínský vliv

 • V roce 1392 vyslala Čína na Okinawu 36 rodin s diplomatickým posláním. Historie naznačuje, že bojové umění bylo v této skupině již známé.
 • V roce 1792 ztroskotala blízko japonského pobřeží okinawská loď. Tento incident je zaznamenán v Tobeho knize OSHIMAHIKKI. Tobe tvrdí, že muž jménem KUSANKU přišel z Číny na Okinawu a že zde učil bojové umění. Výzkumy naznačují, že slovo kusanku je vlastně titul daný čínským diplomatem a ne příjmení.
 • Téměř všechna původní jména kata byla psána nebo vyslovována v čínštině, ale dnes jsou psána nebo vyslovována nesprávně. Také kata naznačují čínský vliv jejich čísly jako například:
  13 - Sesan
  18 - Sepai
  24 - Niseishi
  54 - Useshi
  105 - Suparinpe

Samozřejmě, že žádná historická kniha by nebyla kompletní, pokud by se v ní nehovořilo o Buddhidarmovi. Říká se, že Darma (jméno, které se často používá místo Budhidarma) cestoval po tři roky než přišel na Fuantzo v Číně roku 520. Přijel sem jako misionář za účelem šířit buddhismus.

 

Tradice říká, že Darma přicestoval do kláštera Shaolin v provincii Honan v centrální Číně, kde strávil mnoho hodin sezením, meditací a cvičením zvaném ZAZEN. Byl to Shaolinský klášter, kde Darma učil zenbuddhismus a kde seznámil mnichy s indickým bojovým uměním, s cílem zdokonalit jejich fyzickou kondici, schopnosti nebo dovednosti meditovat. Funakoshi napsal ve své knize KARATEDOKYOHAN o Darmovi, což je asi hlavní příčina, že lidé hodně mluví o Darmově vlivu v karate. Funakoshi však nevysvětlil, jak věděl, že Darma existoval a přesto píše o Darmovi, jako by  to byla reálná osobnost v historii.

 

Genwa Nakasone mluví o Darmovi ve své knize KOBOKENPOKARATEDONYUMON. Nakasone tvrdí, že Mabuni věřil, že Darma přivedl bojové umění z Číny. Také tvrdí, že Mabuni obdržel většinu těchto informací od historika jménem Shohei Yoshida, který se zabýval studií o Darmově životě. Mabuni také řekl, že Yoshida strávil nějaký čas s Funakoshim a že pravděpodobně ovlivnil jeho myšlení.

 

Dvě knihy nalezené ve zdech shaolinského kláštera byly připsány Darmovi. Podle informací od mého učitele bych rád zdůraznil, že je to pouze legenda a nemůže být doložena žádnými fakty. Jedna z těchto knih obsahuje obrázky fyzického cvičení a podporuje legendu, že Darma přinesl bojové umění do Číny. Poté, co si tyto obrázky prohlédl, připadalo mu to spíše jako obrázky, které zobrazují zdravotní cvičení, než-li obrázky, které ukazují bojové umění. Také jeho výzkum naznačuje, že tyto knihy byly napsány v čínštině a nikoliv v indickém jazyce. Je to pouze spekulace, jestli Darma napsal tato knihy.

 

Ačkoliv tradice stále pokračuje v udržování legendy o Darmovi, dostačující a prokazatelné důkazy stále chyběly. Do doby než se nezvratně prokáže Darmova existence, zůstane Darma pouze záhadou a legendou v historii bojového umění.

 

Většina okinawských karateka se domnívá, že karate bylo přivezeno z Číny Okinawany, kteří buď Čínu navštívili nebo tam žili. Samozřejmě věří, nebo si myslí, že Okinawa kdysi měla své bojové umění. Ale systém bojování musel být vyvinut skrze chyb a bojových zkušeností a byl pomalu adaptován Okinawanům.

 

Nyní trochu podrobnější vysvětlení. Během dynastie Shin vznikl konflikt mezi vládou a shaolinským klášterem. Tento klášter byl vypálen a úplně zničen. Někteří z mnichů uprchli a odešli na jih do provincie Fuchien. Po nějaké době se mniši usadili v pěti hlavních rodinách a několika menších rodinách. Každá vyvíjela a zdokonalovala své bojové techniky. Technika, která byla vyvinuta nebo vytvořena skupinou ve Fuchienské provincii se nazývá jižní Shaolin – Chen. Je možné, že Goju – Ryu asi pochází z Paihochen (Pakuha – Chen) nebo Naipai – Taicho – Chen a Uechi – Ryu možná pochází z  Naipai – Taicho – Chen. Důvod je ten, že každá z těchto moderních skupin má podobné dýchací a bojové techniky, jako jižanský styl. A je možné, že “karate Sakugawa“ se učil techniky z Ryucha – Chen. Také pár okinawských skupin má kata, která se nazývají HAKUTSURU (bílý jeřáb). Tato kata hakutsuru pocházejí z Paicho – Chen. Samozřejmě všechno to jsou jen dohady, ale mezi okinawskými karateka je to považováno za pravdu.