statutární orgán

Statutární orgán byl zvolen Valnou hromadou Asociace v prosinci roku 2015:

PREZIDENT

Jan Gyuris

Sídlo RBKA

Luční 616

Jičín, 506 01

777 907 760