Stupně a tituly v karate-dó

Každý styl v karate je v této oblasti odlišný a je velice málo skupin, které jsou jednotní ve svých stupních a titulech. Proto by bylo dobré, objasnit vznik a další vývoj tohoto oceňování adeptů v karate. V dřívějších dobách bylo rozdělení studentů na pokročilé a méně pokročilé otázkou výběru učitele. Většinou tento výběr spočíval pouze v uznání učitele dobře procvičené formy studentem. Jestliže toto uznání bylo rozšířeno o pozvání na čaj nebo o lekci navíc, je možné hovořit o neoficiálním udělení vysokého stupně vyspělosti studenta.

 

Jigoro Kanó vytvořil DAN - KYU systém v roce 1883, kdy ocenil své dva studenty SAITÓ a TOMITU stupněm Shodan. Kanó chtěl, aby danové stupně reprezentovaly pokročilejší techniku a dokonalost v Judó, zatímco kyu stupně měli rozdělit dokonalost techniky pod danovou úrovní. Kanó také chtěl, aby jeho studenti pochopili, že neukončili svůj trénink. V roce 1886 Kanó začal udělovat černé šerpy svým studentům. Tyto šerpy se nosily s japonským kimonem. Později v roce 1907, kdy kimono bylo nahrazeno Judó - gi, se tyto šerpy změnily na pásy. Od této doby oficiálně existuje systém černého páskování.

 

Gichin Funakoshi se stal prvním instruktorem karate, který tento systém převzal od Jigora Kana a začal ho používat v karate. Funakoshi byl také první, který vyžadoval testování svých studentů na jednotlivé stupně. 12.4.1924 udělil sedmi svým studentům Shodan stupně. Byli to:
TOKUDA, AKIBA, HIROSE, KASUYA, OTSUKA, SHIMITSU a GIMA.

 

Většina skupin bojového umění používá 5-ti nebo 10-ti stupňový Dan systém. Počet kyu a barva těchto pásů se liší jednotlivým stylem. Mnoho stylů má také určité časové požadavky na zvýšení vyššího stupně a také požadují věkové hranice pro udělení DAN stupně. Není správné, aby student získal DAN stupeň dříve než v 18-ti letech. Samozřejmě, že se toto udělení odvíjí od vyzrálosti adepta, ale v podmínkách ČR je nižší hranice nebezpečím. Hrozí, že mladší člověk dokonale nepochopí význam ocenění v karate. Bohužel se dnes setkáváme s tím, že i dospělí instruktoři nechápou smysl DAN stupně. Je pro ně více důležité, jak vysoké číslo má tento pás, než zda odpovídá kvalitě jejich tréninku. Pak se lidé jen "honí" za barvou a úrovní pásu a zapomínají na význam nebo symbol ocenění. Nedopusťte, aby se snižoval rozdíl mezi pokročilým a méně pokročilým studentem směrem k nižším stupňům. Je to výsledek nesprávného tréninku nositele DAN stupně a v tomto případě vysoký stupeň je spíše výsměchem a příčinou různých pochybností.

 

Chtěl bych vás ujistit, že pásy nejsou tak důležité, jak se mnozí domnívají. Je to  pouze symbol. Pro karate a vůbec pro všechna bojová umění by bylo prospěšné, aby se upustilo od páskování, protože se na to klade až veliký důraz, místo aby se stále zdůrazňovalo co znamenají. Tento systém spíše ubližuje karate, než aby byl přínosem. Mojí snahou bude v budoucnu vytvořit takové podmínky pro oceňování studentů, aby nerozdělovali výši stupně černého pásu, ale kvalitu jedince, který jej nosí. Student musí dbát na kvalitu své vlastní osobnosti a snaha o stále vyšší stupeň by ho v tomto růstu mohla brzdit. Při kvalitě tréninku karate je nepodstatné, jaký černý pás vlastníte. Úroveň vyspělosti se určuje dle jiných kritérií a doufám, že v průběhu několika let lidé najdou význam udělení kyu nebo DAN stupně.

 

Kyu stupně by měly být zachovány v podobě v jaké jsou dnes používány. Opět je důležité, aby se tyto stupně nezvětšovaly dál v počtech. Myslím, že rozdělení kyu do maximálně 8-mi stupňů je přijatelné. Zvláště pro mladou generaci je toto  velmi dobrou motivací. Kyu stupně začínají většinou bílou barvou, v některých skupinách je používán žlutý pás, jako začínající první stupeň. Není ale dobré, když styly karate vyžadují test na bílý pás, protože pro pochopení začátečníka je to nekorektní. Ale znovu opakuji, že každý styl sám rozhoduje o způsobu udělování testu na své kyu stupně. Také by se neměla několikrát opakovat stejná barva pásu, protože toto vede k egoistickému postoji a mnoho studentů vydává svůj stupeň vždy za vyšší hodnotu.

 

Udělování testů je pro adepta jedním z podstatných bodů jeho tréninku a proto by měli být učitelé při udělování opatrní. I v tomto případě by se měl učitel rozhodnout nejen na základě fyzických dovedností, ale měl by brát v úvahu i morální aspekt studenta. Apeluji na všechny učitele, aby zvážili vždy svá rozhodnutí, aby i udělený test byl zkouškou jeho morálních kvalit.

 

Jedním z titulů, který se dnes používá je termín SENSEI nebo SHIHAN. Toto slovo znamená učitel a používají ho studenti, kteří chtějí oslovit svého učitele. Bohužel se toto oslovení používá velice málo, protože na to není kladen takový důraz jako v Japonsku nebo přímo na Okinawě. Přesto je to  symbolika velice dobrého a upřímného vztahu studenta k učiteli.

 

Termín MENKYOKAIDEN znamená, že učitel naučil studenty vše, co se týče technik, filosofie a osobního rozvoje. Je to nejvyšší kompliment, který učitel může dát svému studentovi. Chápat tento vztah v plné míře je velice složitým tréninkem a vyžaduje to veliké úsilí.

 

Velice se omlouvám všem, kteří budou číst tyto řádky, ale chtěl bych se zmínit o svém prvním učiteli, japonském mistru okinawského karatedó. Přes ocenění, které tento člověk získal, zůstal stále skromný a nikdy se nesnažil karate použít pro svoji slávu nebo užitek. Rozdával radost i zkušenosti a jsem velice vděčný za to, že jsem se mohl s touto osobností setkat a měl společný trénink karatedó. Okinawské karatedó studoval předně u Chozo NAKAMI a u několika dalších osobností okinawského karatedó. Vy, kdo znáte tohoto učitele karatedó, prosím nezapomeňte na něj. Jeho jméno zní Takao NAKAYA.


Jeho výklad karatedó byl pro mne přínosem nejen v praxi, ale zejména jeho učení vnímat filozofii karatedó jako koncepci zdokonalování vlastního charakteru byla pro mne tím nejlepším tréninkem karate.

 

Osudovým mezníkem v mém tréninku karate bylo setkání s mým druhým učitelem senseiem Joki Uemou a jeho synem senseiem Yasuhirem Uemou. Jejich příkladná skromnost a zarputilost pro karate je to, čeho by chtěl dosáhnout každý karateka.

 

Stejným způsobem se snažím tuto koncepci učit své studenty a pevně věřím, že jednoho dne dospějí ještě k lepším výsledkům než já. Budou muset ale vynaložit veliké úsilí aby poznali, co jim karatedó může nabídnout. Budou muset opustit své zavedené zvyky a hledat novou formu pohledu na trénink karate. Dnes jsem z podoby karate v této zemi velice zklamaný, protože panuje mezi karateka spíše nenávist a zášť, než aby se snažili o zdokonalování svého tréninku. Ba co více, neuvědomují si vztah jako žáka k učiteli. Tímto způsobem nemá nikdo možnost nahlédnout do zákoutí okinawského karatedó. Místo aby se snažili hledat své možnosti, snaží se spíše o to, jak se vyhnout konfrontaci mezi nimi a etikou chování. Stále častěji se setkávám s tím, že lidé očekávají maximum od ostatních, ale oni sami neudělají vůbec nic. Bude trvat skutečně dlouho, než se lidé naučí odpovědnosti a své povinnosti budou brát jako základ pro své možnosti sebezdokonalování. Věřím, že karate bude pro některé studenty pevným pilířem k dosažení těchto cílů. Věřím, že se skutečně jednoho dne najde člověk, který bude ochoten podstoupit tuto cestu. Věřím, že celá společnost bude mít zájem tyto hodnoty uchovat pro naše děti a další generace. Je více než nutné začít co nejdříve.

 

Udělování testů je pro adepta jedním z podstatných bodů jeho tréninku a proto by měli být učitelé při udělování opatrní. I v tomto případě by se měl učitel rozhodnout nejen na základě fyzických dovedností, ale měl by brát v úvahu i morální aspekt studenta. Apeluji na všechny učitele, aby zvážili vždy svá rozhodnutí, aby i udělený test byl zkouškou jeho morálních kvalit.

 

 


Stupně a barvy pásu ve školách SHUBUKAN UEMA KARATEDO DOJO:

 

Stupeň Barva pásu
dan černá
1. kyu hnědá
2. kyu zelená
3. kyu fialová
4. kyu modrá
5. kyu oranžová
6. kyu žlutá