Údery (cUKI)

Údery jsou nedílnou součástí technik karate a tvoří základ pro další rozvoj. Pokud provedeme chybu v úderu znamená to konec jakékoliv nápravy a snahy o úspěch techniky. Proto trénink na zpevňování zápěstí a úderových ploch ( MAKIWARA - trénink) má stejně důležitou váhu jako samotný úder. To však neznamená, že si studenti karate budou "deformovat" ruce, zvláště ženy. MAKIWARA - trénink nám slouží k tomu, abychom svou ruku při úderu dostatečně sevřeli a zpevnili a tím tak byli schopni provést silný a rychlý úder.

 

Dále pak rozdělujeme, zda úder provádíme na dlouhou nebo krátkou vzdálenost. Protože MAAI (vzdálenost) mezi dvěma oponenty se může lišit,respektive je důležité, aby člověk uměl jak techniky na dlouhou vzdálenost TO – MA , tak na  krátkou vzdálenost CHIKA – MA. Ačkoliv jsou obě tyto vzdálenosti důležité, je hlavní se naučit nejdříve TO – MA, protože CHIKA – MA je považována za více pokročilou techniku. Tuto definici jsem již uváděl při popisování pohybu v postojích a je shodná také pro techniky úderů.

 

Jako každá technika v karate, tak i úder má svou dráhu provedení. U některých úderů je dráha přímá, u některých oblouková, nebo ze zdola nahoru apod. Každou touto dráhou určujeme, jaký úder v dané situaci provedeme. Proto i zde je velice důležité, aby ruka při úderu prováděla pouze směr a dráhu jí určenou.

 

Práce boků je také prostředkem získání maximální síly s minimálním úsilím. Proto je pro úder zapotřebí využít i síly těla. Schopnost udeřit přímo, rovnou z místa, kde se ruka nachází, totiž není instinktivní a je třeba se tento způsob udeření léta učit. Velice rychlé ruce mohou za vteřinu udeřit až čtyřikrát, na rozdíl od nohou, které jsou schopny zasáhnout za vteřinu maximálně dvakrát. Tím se dostáváme k důležitému faktu. V sebeobraně se ruce používají u trénovaných lidí až v 90%. Stejný poměr rukou a nohou je evidentní právě ve cvičení kata a to je odpověď na otázku, jak důležité jsou ruce v tréninku karate. Pokud se instruktor snaží učit adepty karate hned od počátku jak sevřít a zpevnit pěst, je to pro každého studenta dobrý začátek. Ruce nesmí provádět jinou dráhu než přímo a nesmí se z této dráhy nijak vychylovat. Toto pravidlo samozřejmě platí pro přímé údery. Při obloukových technikách není možné toto pravidlo použít.

 

Naučit se provádět úder podle pravidel karate si skutečně vyžaduje čas a trpělivost. K úderu neoddělitelně patří také aktivování prsních svalů. Na konci úderu je nutné cítit svalovou aktivaci v prsním svalu, neboť tato partie patří mezi důležité oblasti, které úder zpevňují.

 

Údery však nejsou jen prací silných rukou, ale je to výsledek celého těla. Dbejte prosím na to, aby vždy součástí úderu byl pevný a přesný postoj, pevná páteř, správná dráha a přesné umístění úderu a v poslední řadě pevná a zpevněná paže. Samozřejmostí je u úderu vždy také práce boků.