Úvod do filosofie karate-dó

 

Tato kapitola by měla seznámit studenty karate s některými filosofickými koncepty, které ovlivnily karatedó.

Společnost vždy ovlivňovala karate a bude tomu tak vždy po celou existenci karate. Samotný fakt, že z karate jakožto sebeobranné techniky se stal sport, je toho samotným důkazem. Náš budoucí postoj určí i budoucnost karate. V každém případě může být karate přínosem pro společnost, ale musí být chápáno ve správné míře a musí být řízeno pravidly karatedó.

Jak se karate po dlouhá léta vyvíjelo, stalo se z něj kompletní forma umění. Již se neučí pouze sebeobranné techniky, ale jeho hlavní priorita je v rozvoji charakteru. Ne každý však dokáže chápat svůj trénink v souvislosti zdokonalování těla i mysli. Při učení karate je rozvoj ducha stejně tak důležitý, jako rozvoj těla. Lidé musí být učeni k odpovědnosti za své chování a aby si uvědomovali následky, které mohou způsobit špatným tréninkem karate. Rozvojem silného ducha a těla karate každému jednotlivci umožňuje svůj rostoucí potenciál dokonale poznat a také zdůrazňuje jeho slabosti     a limity.


Dnes mnoho lidí cvičí karate pouze s jedním záměrem a to, aby byli uznáváni. Používají karate jen proto, aby z tohoto mohli profitovat. Tito lidé však nechápou pravý význam slova karate-dó, protože v karate není místo pro silná ega, ješitnost a sobeckost. Člověk, který cvičí karate si musí uvědomit, že trénink je pro sebezdokonalování a ne aby předváděl před ostatními svoji sílu. Správný trénink vede k zlepšení technik a silného charakteru.

 

I dnes je možno vidět spoustu případů, kdy se lidé snaží vyzvat druhé ke sparing konfrontaci. Jestliže učitel odmítne je vystaven obrovským tlakům a je zesměšňován. Tito lidé, co vyzívají ke konfrontaci, pak nemohou být dobrými učiteli. Berou karate jako prostředek upevňování si své pozice a na skutečný trénink zapomínají. Je mnoho tzv. učitelů, které vlastně ani nikdo cvičit neviděl a jejich stupně jsou pouze výsledkem funkcionářské práce. Jsou motivováni penězi a mocí, kterou zastávají. Ale pro trénink karate neudělají vůbec nic. Jestliže studujeme životy minulých mistrů, můžeme si všimnout, že oni strávili celý život studiem a procvičováním jejich učení v naději, že najdou a naplní pravý význam karate-dó. Tito mistři byli skromní, pokorní lidé, kteří nebyli motivováni penězi a tvrdostí, což bohužel dnes mnozí učitelé jsou.


Účelem karate není jen budovat silné tělo. Postupem času stárneme a naše síla uvadá a nakonec by nám stejně nezbylo nic. Člověk by měl hledat smysl života úplně někde jinde a snažit se, aby se dostal na úroveň, kdy dokáže sám kontrolovat svoje vlastní ego a tvrdost.

 

Bohužel dnes se vytváří spousta skupin karate, ale přitom vědí velice málo o technikách, natož pak o duchovním tréninku. Je velice těžké pochopit, jak se mohou tito lidé prohlašovat za učitele. Jsou velice pasivní k poznání karatedó a k novým poznatkům. Je to přirozené, neboť každá odlišnost od jejich podoby karate by vedla k jejich zániku. Je to velice nespravedlivé vůči jejich studentům. Je důležité, aby si každý student uvědomil, že to trvá déle než několik let, než člověk zvládne karate. Jeho techniky, historii a rozvinout svého vlastního ducha. Každý by měl hledat takového instruktora, který učí všechny aspekty karatedó a ne jen jeho techniky. Je chybou právě těchto lidí, že neumožní studentům alespoň nahlédnout do tohoto tréninku. Svoji neznalost schovávají za sportovní výsledky nebo za svojí povýšeností. Ale toto studium by jim umožnilo pozvednout nejen svou úroveň, ale především úroveň dalších studentů.

 

Jen velice těžko se zdůrazňuje, jak důležité je nejen hovořit o významu slova karate, ale také podle těchto principů karatedó žít a cvičit.

 

Dnes se hodně hovoří o „KI“ a o neuvěřitelné mentální síle, kterou tato KI reprezentuje. Legendy hovoří o super lidských výkonech, které byly dosaženy pomocí této záhadné síly. KI ale není součástí karate ani filosofie karate. Je důležité si uvědomit, že historické osobnosti karate byli smrtelníci stejně jako my. Každý člověk může zdokonalit své schopnosti i koncentraci, avšak co se týče fyzických schopností, ty nemohou dál, než jaké jsou naše limity. Karate nemůže být spojováno s nějakými nadpřirozenými silami nebo zvláštním náboženstvím. Věřím, že v budoucnu lidé pochopí, jaký přínos může mít karate pro společnost a že se učení karate bude ubírat tou správnou cestou. Myšlenka sportu, jakožto testů dokonalosti technik, není chybná a zvláště pro mladou generaci je příjemným zpestřením tréninku. Ale podání této vize bylo společností nepochopeno. Dnes je tato myšlenka postavena na penězích a moci pár „ vedoucích představitelů“, z čehož plyne, že v tomto ohledu karate nepřinese žádný přínos pro společnost. To je problém bohužel dnes všech rozvíjejících se bojových umění.

 

Prosím, snažte se o pochopení významu karatedó tak, aby byl váš rozvoj ducha i těla v rovnováze a harmonii. Sice je dnes karate rozděleno do několika různých stylů, ale používání technik a filosofie je  stejné. Proto by bylo nejsprávnější zamezit osočování a napadání mezi těmito styly a spíše se snažit o sjednocení skupin tak, aby mohli vzájemně spolupracovat a doplňovat své poznatky.