Úvodní informace

HISTORIE RBKA ČR

 

V roce 1988 začala příprava na vytvoření pevnější struktury nejen vedení Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo ( dříve Ryubukai ), ale také větší možnosti propagace tradičního okinawského karate v ČR. Vzhledem k situaci našeho postavení v této oblasti, bylo potřebné tuto činnost a propagaci podpořit nejen eticky, ale i s větší právní subjektivitou.

 

Důležitost vytvoření RBKA ČR byla vysoká a tento základní krok byl hlavním pilířem pro vytváření postupného zkvalitňování servisu, jak pro stávající členy, tak i pro případné další zájemce. Tento servis zahrnuje především zajištění výuky a propagaci okinawského karatedó, dále také vytváří podmínky pro pořádání seminářů, soustředění a školení nejen pro vlastní členstvo, ale i pro ostatní skupiny a organizace karate v celé ČR.

 

RBKA ČR má zájem působit na své členy tak, aby je vedla k pozitivnímu působení na občany a aby zejména u mládeže přispívala k zabraňování kriminality a závislosti na alkoholu a drogách v rámci celospolečenských programů.

 

Žáci škol Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo vznikem RBKA získali možnost aktivně se podílet na rozvoji karatedó v ČR. Získali nejen možnost účastnit se všech akcí pořádaných RBKA, ale navíc jim jsou z části hrazeny náklady s těmito akcemi spojenými.

Veřejná dójó

V současnosti existuje 7 (Praha 2x) veřejných skupin Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo v České republice a dvě pobočky v Německu a Indii.

 

Veřejné školy Shorin-ryu Shubukan Uema Karatedó Dójo

Že se necvičí tradiční okinawské karate-dó ve Vašem městě? Napište nám!