Kata

Velice důležitým aspektem v karatedó je kata, která je systematickou sadou technik procvičovaných individuálně. Výhodou cvičení kata je, že nás učí varianty technik pro bojové situace proti soupeři. Věřím, že karate trénink je kata a karatistova úroveň by měla být posuzována podle typu kata, které zná.

 

Dnes mají kata různé kategorie a úrovně.Každá kata má různý stupeň obtížnosti a jinou úroveň technik. To znamená, že někdy velice základní kata  má vysokou úroveň technik a ostatní vyšší kata jsou obsazeny velice základními technikami. Mnoho kata, zvláště vyšší kata, obsahují vysoké a velice náročné techniky takzvané KAKUSHIDE. Tyto techniky nás klamou a jeví se jako konkrétní technika. Avšak skutečný význam je skrytý. V kata také máme zvláštní techniky, kterým říkáme URAWAZA. Každá kata učí blokovací a útočící techniky. Jestliže kata učí nějakou specifickou blokovací techniku, měli bychom se snažit zkoušet a uspět ve hledání útočné techniky proti této blokovací technice. Toto je velice důležité pro každého studenta, učit se významům  pohybů v kata. Tento proces vysvětluje a učí systém , který se nazývá BUNKAI.


Teď bych chtěl toto trochu lépe osvětlit. Za posledních pár desítek let, kdy se z karate vytvořila kompletní sportovní disciplína, se zapomnělo na podstatu výuky karate. Hlavní dominantou by měla být právě kata. Bez této znalosti adept ztrácí možnost dozvědět se význam skrytých technik. Tyto techniky jsou skutečně velice zvláštní a tvoří hlavní pilíř všech speciálních technik v karate. Mnoho instruktorů místo snahy o dosažení těchto poznatků, nahrazují tuto pasáž tréninku karate jen výukou kumite a kata již od počátku ztrácí na důležitosti. Všichni, kteří začínají s výukou karate mají právo vědět o technikách karate co nejvíce. Že lidé dnes moc nepreferují výuku kata je jen z důvodu neznalosti významů pohybů v kata. Že i ve výuce kata je hlavním cílem  použití karate technik do praxe je právě cvičení BUNKAI. Je to systematické procvičování technik z kata a aplikace těchto technik s partnerem. Cílem cvičení bunkai je dospět k plno kontaktnímu způsobu provedení aplikace konkrétního pohybu s maximální kontrolou každého z partnerů. Věřím, že se znalostí kata by i sportovní výuka byla obohacena  o mnoho důležitých poznatků. Kumite výcvik by mohl být lépe propracován, protože techniky v něm by byly zcela jistě silnější a jistější. Pohyb v kumite by mohl být více kompaktní a více by využíval pohybové možnosti jako například zvládnutí pohybů do stran, zkracování či prodloužení vzdáleností při obranné nebo útočící technice a podobně.

 

Vlastní procvičování kata by pak nebylo pouze nutností před daným testem, ale byl by vytvořen ucelený systém celé výuky karate každého studenta. Jak by rostlo poznání o kata, rostla by tak i úroveň každého cvičence. Každý styl by měl mít vytvořen systém výuky kata tak, aby navazoval na postupný růst každého karatisty. Samozřejmě toto je individuální a mělo by se postupovat vždy opatrně a hlavně vždy začít od základní formy ke střední, až po vysokou úroveň kata.

 

I u cvičení kata, bych rád upozornil na důležitost tohoto cvičení a prosím, aby se tento trénink neodděloval od celého komplexu výuky karatedó. V poslední době se stává z cvičení kata spíše módní záležitost a celý systém je veden tak, aby již děti procvičovali náročné, mistrovské kata. Lidé, kteří toto prosazují si dostatečně neuvědomují nebezpečnost tohoto tréninku. Upozorňuji, že nejde o technické provedení jako takové, ale o celý komplex tréninku karate.

 

KATA JAKO SOUČÁST STRATEGIE V KARATE

 

 

O kata toho bylo napsáno již tolik, že je velice těžké sdělit něco nového a převratného. Stále však existují některé postupy nebo definice, které jsou odpovědí na to, jak velký potenciál kata má.

 

Kata je právě tím nejefektivnějším prostředkem, jak rozumět technikám a celé strategií v ní. Je složité obsáhle psát, jakou důležitost v sobě skrývá bunkai a význam tohoto studia. Nicméně jakou cestou se dostat k dosažení daného výsledku? Jakou metodu použít, aby se skloubil význam bunkai a pohybu v kata do jednolitého celku? Samozřejmě je mnoho cest přes různé aplikace až po chuť či nechuť kata procvičovat. Avšak stále se zapomíná na to, že pohyb v kata je obrazem použitelnosti technik v praxi. Co to vlastně znamená?

 

V kata se studenti učí skutečně sebeobranné či útočné strategii a vlastní prezentace kata musí dát odpověď na otázky tohoto tématu. Například pokud ukážeme studentovi jen nějaký pohybový krok, provede jeho věrnou kopii. Leč to bude jen pohybový krok. Jestliže ale poukážeme na význam konkrétního pohybu, student bez dalšího vysvětlení provede tento pohyb ve smyslu strategie a celou práci těla přizpůsobí danému významu. Jenže tato přirozená cesta se rychle vytrácí a dopad této ztráty strategie v kata je výrazný. Je skutečně těžké, uchovat strategii technik ve všech studentových dostupných kata. Nicméně toto je právě onen tajný trénink v karate. V okinawském karate převládá trénink kata a v podstatě 80% celé výukové lekce je soustředěno právě na různé kata. Mnohdy je kata cvičena bez bunkai v několikerém opakování, dokud si student není jist s danými kroky.

 

Kata jako prostředek dokonalosti technik je dnes málo doceněn, protože se tento trénink jeví jako zastaralý. Ale jak jinak dosáhnout znalostí v oblasti pohybů, ústupu, posunů, strategickému vnímání soupeře a podobně? Lidé zapomínají na fakt, že kata není v žádném případě jen procvičení technik v nějakém celku. Je to skutečně přímá volba mezi technikou a jejím provedením. Adept musí cvičit kata tak dlouho, dokud se mu v kata neodráží vlastní význam pohybů. Takže výsledkem kata je intenzivní strategické vnímání technik v sebeobranném kontextu.

 

Je to nekonečné opakování forem kata a tím se dosahuje kontrola a jistota jak těla tak i emocí. Pokud se v kata jeví úder, blok či kop jako neúčinná technika, je nutné najít přijatelný trénink jak tuto situaci napravit. Takže stálé procvičování úderových ploch je pouhou prevencí, aby k těmto chybám nedocházelo. Samozřejmě toto je prováděno v rámci možností studenta. Trénink je nekonečnou cestou zdokonalování a úroveň technik tedy určují dva faktory. Student sám a bunkai. Proto tak rádi lidé na Okinawě cvičí karate celý život zejména pro vlastní fyzické či psychické hranice. Již kniha Bubishi je odpovědí na otázku zda kata obsahuje hlavní strategickou linii v karate. Každá kata obsahuje konkrétní speciální trénink a to vyžaduje mnoho hodin tvrdého tréninku.

 

Přes všechnu radost či nevoli k tréninku kata je toto studium hlavním pilířem karate. Krása obsažená v každé kata musí být vykoupena obrovskou trpělivostí a vůlí po dosažení výsledku. Strategie je neoddělitelnou součástí tréninku kata a vliv na techniky je stále nedoceněn. Je zajímavé kolik cenných informací z kata lze použít pro vlastní sebeobranný systém. Například lze jednoduše zjistit jaká vzdálenost protivníka je či není účinná. Mnoho času se tráví tím, že se procvičují různé cesty útoků jako je třeba dlouhý start s úderem. Avšak cvičením kata velice rychle student přijde na fakt, že účinnost techniky ve startu jsou jen dvě třetiny celého startu. Pokud bude pohyb vložen do hlubokého a dlouhého přesunu, je tato akce pro sebeobranu neúčinná. Samozřejmě toto je jen příklad důležitých priorit pro znalost technik karate. Je dobré si uvědomit, že lidé, kteří vytvářeli karate, dali své veškeré znalosti právě do kata.

 

shuri - te

Původní formou kata pro Shuri - Te byly NAIHANCHI. V těchto kata je procvičován pohyb ze strany na stranu se zdůrazněním pevného postoje. Bohužel nevíme, kdo je vytvořil a kdy byly tyto kata zavedeny do tréninku. Když Yasutsune ITOSU začal učit karate ve veřejných školách v roce 1901, zjistil, že Naihanchi forma je složitá pro malé děti, a proto vytvořil v roce 1905 PINAN formu, která je jednodušší a vhodnější pro děti. Při vytváření těchto forem mu byl velkým pomocníkem jeho nejlepší student Chomo HANASHIRO.

 

Historie říká, že když Itosu vytvářel Pinan kata, použil při tom formu Kusanku a Chanan kata. Kusanku kata se do dnešních dnů dochovaly, a tak je velice jednoduché jejich vliv rozpoznat. Chanan kata neměla dlouhou historii, nikdo ji neprocvičoval a proto se postupně vytratila z historie karate. Nicméně víme, že Chanan je čínský výraz a může to být název města, nebo jméno nějaké osoby. Dnes jsou Naihanchi a Pinan formy považovány za základní formy pro Shuri styl.

 

Při vytváření Pinan kata měl Itosu na paměti pět základních myšlenek :

 

1.Vytvořit systém, který by více vystihoval fyzikální přednosti bojového umění. Se změnou společnosti se také začínal měnit i význam všech bojových umění.

 

2.Vytvořit nové kata z původních forem.

 

3.Všechny kata musí začínat obranou technikou, aby se upozornilo na význam sebeobrany. Tudíž obraných technik musí být více než útočných.

 

4.Všechny techniky by se měly cvičit na obě strany. Také všechny kata musí začínat na levou stranu, protože je těžší.

 

5.Všechny kata musí začínat blokem, ne útokem. Znamená to, že na každou obranu i útok je jen jeden protivník.

 

PASSAI a KUSANKU formy jsou jedny z důležitých úrovní v Shuri stylu. Sokon Matsumura - Itosův učitel, vytvořil kata, kterou dnes známe jako PASSAI-DAI nebo také jako Matsumura-no-Passai. Itosu pak přepracoval originální Passai a vytvořil PASSAI-SHO, neboli Itosu-no-Passai. Itosu chtěl vysvětlit důležitost vzdálenosti v sebeobraně. Na rozdíl od Passai formy není známo, kdo vytvořil Kusanku kata. Někteří věří, že existuje ještě třetí forma nazývaná Shiho-kusanku. Ale tato forma byla pravděpodobně vytvořena v posledních letech. Jedna z legend popisuje Kusanku jako čínského diplomata, který navštívil Okinawu. Tuto myšlenku podporuje i Tobeho kniha, která hovoří o člověku jménem Kusanku a který učil bojové umění na Okinawě. Tento historický poznatek se ale někteří snaží zdiskreditovat a tvrdí, že kata Kusanku vytvořil Itosu.

 

SESAN, další střední kata v Shuri stylu, je velice zvláštní v pohledu, postoji a otáčení. Pohyby přední nohy jsou dosti podobné Naha Sesan, ale přeci jen se tyto kata od sebe radikálně liší.

 

Nejvýše postavená kata v Shuri jsou CHINTO a GOJUSHIHO. Některé styly dnes cvičí dvě Gojushiho. Nicméně jedna z nich byla vytvořena později. Proto se za ortodoxní považuje vždy forma dai.

 

Když Gichin FUNAKOSHI odjel v roce 1922 do Japonska, znal celkem 16 kata :


5 Pinan, 3 Naihanchi, 2 Passai, 2 Kusanku, Wansu, Chinto, Jitte a Sesan.

 

Ze všech těchto kata jen u Pinan a Passai formy se ví, kdo je vytvořil. Je dobré také vědět, že Funakoshiho provedení kata bylo shodné s okinawskými učiteli v čele s Yasutsune Itosem. Všechny modifikace byly prováděny později spíše studenty, kteří u Gichina Funakoshiho cvičili. Avšak pro znalost a orientaci v Shuri stylu by bylo dobré znát původní ortodoxní formy, aby adepti karate lépe chápali podstatu a význam těchto kata.